تعداد بازدیدکنندگان

۱ نفر
۱۴۷ نفر
۱ نفر
۱ نفر
۱۱ فروردین ۱۳۹۶
۶ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۶/۲۸ ۲,۲۴۶   کاربر ۳,۸۲۹   صفحه
۰۶/۲۷ ۳,۲۲۷   کاربر ۵,۵۷۸   صفحه
۰۶/۲۶ ۳,۴۵۳   کاربر ۶,۵۷۶   صفحه
۰۶/۲۵ ۳,۸۹۶   کاربر ۷,۵۴۳   صفحه
۰۶/۲۴ ۱,۵۳۴   کاربر ۲,۵۰۹   صفحه
۰۶/۲۳ ۱,۸۶۵   کاربر ۲,۹۲۱   صفحه
۰۶/۲۲ ۲,۷۴۷   کاربر ۴,۸۲۰   صفحه
۰۶/۲۱ ۲,۴۹۳   کاربر ۴,۷۶۲   صفحه
۰۶/۲۰ ۲,۶۲۴   کاربر ۴,۵۰۴   صفحه
۰۶/۱۹ ۲,۶۵۶   کاربر ۴,۴۳۴   صفحه
۰۶/۱۸ ۱,۲۹۵   کاربر ۲,۰۰۳   صفحه
۰۶/۱۷ ۱,۲۶۱   کاربر ۲,۰۹۰   صفحه
۰۶/۱۶ ۲,۱۱۶   کاربر ۳,۴۹۸   صفحه
۰۶/۱۵ ۳,۳۰۷   کاربر ۵,۶۵۸   صفحه
۰۶/۱۴ ۲,۶۰۳   کاربر ۴,۱۱۳   صفحه
۰۶/۱۳ ۳,۲۳۴   کاربر ۴,۹۲۲   صفحه
۰۶/۱۲ ۲,۷۴۱   کاربر ۴,۰۰۴   صفحه
۰۶/۱۱ ۲,۹۷۴   کاربر ۴,۴۳۴   صفحه
۰۶/۱۰ ۱,۳۵۷   کاربر ۱,۹۵۴   صفحه
۰۶/۰۹ ۲,۱۹۲   کاربر ۳,۳۵۹   صفحه
۰۶/۰۸ ۱۰,۷۷۱   کاربر ۱۲,۱۰۰   صفحه
۰۶/۰۷ ۲۸,۴۶۹   کاربر ۳۰,۱۱۰   صفحه
۰۶/۰۶ ۴,۰۵۷   کاربر ۶,۵۸۳   صفحه
۰۶/۰۵ ۴,۰۱۵   کاربر ۶,۰۷۷   صفحه
۰۶/۰۴ ۳,۹۶۴   کاربر ۶,۳۱۹   صفحه
۰۶/۰۳ ۴,۹۰۹   کاربر ۵,۷۱۴   صفحه
۰۶/۰۲ ۱,۴۶۸   کاربر ۲,۲۶۸   صفحه
۰۶/۰۱ ۲,۴۰۹   کاربر ۳,۶۸۷   صفحه
۰۵/۳۱ ۱۱,۸۵۹   کاربر ۱۳,۴۱۵   صفحه
۰۵/۳۰ ۲,۳۹۶   کاربر ۳,۸۶۰   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱ ۰ %

ساعت ۱ تا ۲
۰ ۰ %

ساعت ۲ تا ۳
۸۸ ۱۴ %

ساعت ۳ تا ۴
۴۴۹ ۷۰ %

ساعت ۴ تا ۵
۲ ۰ %

ساعت ۵ تا ۶
۳ ۰ %

ساعت ۶ تا ۷
۰ ۰ %

ساعت ۷ تا ۸
۰ ۰ %

ساعت ۸ تا ۹
۵ ۱ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۵ ۱ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۴ ۱ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۰ ۲ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۰ ۰ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۲۵ ۴ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۹ ۱ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۵ ۱ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۰ ۲ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۵ ۱ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۴ ۱ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱۰ ۲ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۳ ۰ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۰ ۰ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۰ ۰ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱ ۰ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
USA
USA
۶۵ ۵۶ %
ZZZ
ZZZ
۳۷ ۳۲ %
IRN
IRN
۱۰ ۹ %
CHN
CHN
۲ ۲ %
UKR
UKR
۱ ۱ %
RUS
RUS
۱ ۱ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Other
Other
۶۷ ۵۸ %
Chrome
Chrome
۱۲ ۱۰ %
IE 9.0
IE 9.0
۱۱ ۹ %
Firefox
Firefox
۱۰ ۹ %
Safari
Safari
۷ ۶ %
IE 10.0
IE 10.0
۴ ۳ %
Opera
Opera
۳ ۳ %
Mozilla
Mozilla
۲ ۲ %
Edge
Edge
۰ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۰ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۰ ۰ %
IE 11.0
IE 11.0
۰ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۸۴ ۷۳ %
Windows 7 ۱۴ ۱۲ %
Windows 10 ۸ ۷ %
Linux ۶ ۵ %
Windows 8 ۳ ۳ %
Android ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Vista ۰ ۰ %
XP ۰ ۰ %
Windows 2003 ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
iOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده